nana

我喜欢你
像你的眉眼不行
像你的脾气不行
不是你不行
          ——四行情书

              你有多特别呢
              万千人中走过
              即便近视也能一眼望到你

                         -告白酱 ​​​

我们最终都要远行,最终都要跟稚嫩的自己告别。

我站在春天里,你在哪里乐极生悲?

人要么长得好看,要么就是丑陋,中间不美不丑的只能说可爱。

早起的鸟儿有虫吃😊